Home » extra » Sprong over het IJ – Snel en gemakkelijk naar de overkant

Sprong over het IJ – Snel en gemakkelijk naar de overkant

Published at January 26, 2017 at 12:00 AM

 

Uw mening

Uw reactie is welkom. Tijdens de inspraakperiode van 23 januari tot en met 6 maart horen we graag wat u vindt van Sprong over het IJ. Vul hiervoor het inspraakformulier in.

Inspraakformulier

U kunt uw inspraakreactie ook mailen naar sprongoverhetij@amsterdam.nl of per post versturen naar:

Gemeente Amsterdam
Afdeling Ruimte en Duurzaamheid
T.a.v. S. Jongkind
Postbus 2758
1000 CT  Amsterdam

 
 
 

Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst

  • Maandag 6 februari 2017, van 19.30 tot 22.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, locatie Tolhuistuin, Paradisozaal, Tolhuisweg 5 Amsterdam. Aanmelden verplicht.

Inloopavonden

Meer informatie over deze avonden volgt.

 

Sprong over het IJ

Met ‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek structureel verbeteren. Want het wordt steeds drukker op en rond het IJ. Meer en meer mensen uit Amsterdam en daarbuiten nemen dagelijks de pont. Te voet of op de fiets. Op weg naar werk, school, winkels of horeca, een museumbezoek of een film in Eye. Vooral nu de IJ-oevers van Oost naar West en in Noord meer dan ooit bruisen en booming zijn. Speciaal voor fietsers en voetgangers die tot nu toe zijn aangewezen op de pont. Niet met één grote maatregel, maar met meer verbindingen vanaf verschillende plekken aan het IJ.

 

Pakket aan maatregelen

Een combinatie van 5 maatregelen zorgt ervoor dat meer reizigers te voet of op de fiets, snel en gemakkelijk naar de overkant kunnen. Graag horen we van u wat u van deze maatregelen vindt. Vanaf 23 januari kunt u dit laten weten via het inspraakformulier op deze website.

 
Anne Fleur (consultant, 33 jaar)

‘Een brug zou de oversteek vergemakkelijken. Destijds hebben ze de IJtunnel alleen opengesteld voor auto’s en niet voor fietsers en voetgangers. En die mensen gaan nu allemaal met de pont. Nu ervaren we problemen door die maatregel. Extra pontveren is voor de korte termijn handig. Maar is geen structurele oplossing. Een brug of tunnel is vaster. Maar de pont moet blijven.’

Christiaan (architect, 25 jaar)

‘Het wordt steeds drukker in Noord. Ze zijn daar volop nieuwe woonwijken aan het bouwen. Ook de bedrijvigheid neemt daar toe. Voor de lange termijn moeten er structurele oplossingen komen. Een metrostation bij Sixhaven vind ik een goede aanpassing. Meer is beter.’

Kristine
Kristine (business controller, 38 jaar)

‘Het is zo leuk om met de pont naar mijn werk te gaan. Vooral in de zomer is het mooi op het water. Het heeft ook iets dorps. De kapitein wacht op je als je nog snel aan komt fietsen. Dat is echt heel fijn. Bij CS is de pont te druk. Veel mensen gebruiken Westerdok als opstap om deze drukte te ontlopen.’

Arnold (ambtenaar, 49 jaar)

‘Een brug is altijd goed. Daarmee verbind je niet alleen plekken, maar ook mensen, steden en culturen.’

Co (vrijwilliger, 80 jaar)

‘Ik ga met de pont omdat het met de fiets de enige mogelijkheid is om van Noord naar het Centrum te komen. Wel kan je de fiets steeds minder goed kwijt op de pont. Dat is jammer. Een tunnel onder het IJ? Dat zou ik wel prettig vinden en ook gebruik van maken.’

Anne Fleur (consultant, 33 jaar)

‘Een brug zou de oversteek vergemakkelijken. Destijds hebben ze de IJtunnel alleen opengesteld voor auto’s en niet voor fietsers en voetgangers. En die mensen gaan nu allemaal met de pont. Nu ervaren we problemen door die maatregel. Extra pontveren is voor de korte termijn handig. Maar is geen structurele oplossing. Een brug of tunnel is vaster. Maar de pont moet blijven.’

Christiaan (architect, 25 jaar)

‘Het wordt steeds drukker in Noord. Ze zijn daar volop nieuwe woonwijken aan het bouwen. Ook de bedrijvigheid neemt daar toe. Voor de lange termijn moeten er structurele oplossingen komen. Een metrostation bij Sixhaven vind ik een goede aanpassing. Meer is beter.’

 

Meer en snellere verbindingen nodig

De IJ-oeververbindingen voor fietsers en voetgangers vormen een zwakke plek in het verkeersnetwerk van Amsterdam. Verbetering is dringend noodzakelijk, zeker nu beide oevers krachtig groeien en Amsterdam steeds meer een ‘Stad om het IJ’ wordt. Nu al steken dagelijks 46.000 voetgangers en fietsers het IJ over. Door woningbouw, vestiging van nieuwe bedrijven en nieuwe culturele attracties op de noordoever zijn dit er naar verwachting in 2030 twee keer zoveel. Met de ‘Sprong over het IJ’ wil het college de oversteek structureel verbeteren. Een oplossing voor dit mobiliteitsvraagstuk dat tegelijkertijd bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de stad aan weerszijden van het IJ.

 

Contact

Voor vragen belt u met 14 020.

Of mail naar sprongoverhetij@amsterdam.nl

 
 

Consultatiefase

In 2015 is uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijkheden en kansrijke locaties. In het onderzoek zijn meer dan 77 ideeën verwerkt, eerder aangedragen door inwoners, instellingen en bedrijven uit de stad. Deze ideeën en uitkomsten van het onderzoek zijn uitgewerkt in de 'Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ' en terug te vinden in de catalogus.

 
 

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven over Sprong over het IJ? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Sprong over het IJ.

 
 
 
 
 
 
 
 

«